Privacy

Privacy

GDPR – PRIVACY BELEID VOOR HYBRID POOLS®

HYBRID POOLS®, met maatschappelijke zetel te Leibeeklaan 8, 2270 Herenthout en ondernemingsnummer: 540.706.803.
Contactinformatie:

Plassendonk 6
2260 Oevel
014/ 70 61 51
info@groeneplan.be

HYBRID POOLS® is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens maar leven de richtlijnen omtrent de GDPR – wetgeving (General Data Protection Regulation) strikt na. Dit wil zeggen dat we de persoonsgegevens van natuurlijke personen gaan beschermen en deze op een correcte manier zullen verwerken. 

Als u akkoord gaat om uw persoonsgegevens toe te vertrouwen aan ons, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, aangezien deze in de toekomst kan worden aangepast.

DE PERSOONSGEGEVENS

HYBRID POOLS® kan persoonsgegevens over u verwerken indien u gebruik maakt van onze services, dit doordat ze hun gegevens kunnen achterlaten in de toegestane velden op de website. HYBRID POOLS® heeft volgende persoonsgegevens nodig om een goede service te kunnen bieden:

(1) voornaam + achternaam
(2) telefoonnummer
(3) straat + nummer
(4) postcode + gemeente
(5) e-mailadres

HET DOEL VAN DE PERSOONSGEGEVENS

1. Klantgegevens

Om een goede werking te garanderen doen we beroep op uw contactgegevens. Het belang van deze maatregel is om de samenwerking op een vlotte manier te laten verlopen met onze klant.

2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Om een goede werking te garanderen met onze leveranciers en onderaannemers zullen we gebruik maken van hun contactgegevens. Het belang van deze maatregel is om de samenwerking op een vlotte manier te laten verlopen met onze leveranciers en onderaannemers.
3. Gegevens van personeel
Om een goede werking te garanderen met ons personeel, doen we beroep op hun contactgegevens inzake personeelsbeheer en de loonadministratie
4. Andere gegevens
Daarbovenop kunnen wij de contactgegevens van prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, sollicitant … dit in het belang van onze activiteiten binnen onze sector.

OORZAAK VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij hanteren enkel en alleen uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen in verband met onze diensten, als u hierom verzoekt. Daarnaast kunnen wij u ook elektronisch ( via mail ) te woord staan als u telefonisch niet beschikbaar bent.

BEWARING VAN DE GEGEVENS

De gegevens die we verkregen hebben van u worden voor onbeperkte tijd bewaard. Deze zijn essentieel voor de uitvoering van onze diensten. Het is belangrijk dat deze gegevens worden bijgehouden in het kader van onze dienstverlening.

DOORGIFTE AAN DERDEN

HYBRID POOLS® deelt uw gegevens met onderaannemers, leveranciers, koeriers. Deze zullen de regels inzake dit privacy beleid ook respecteren.

UW RECHTEN

1. U heeft recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Van zodra u aangeeft dat er een wijziging of een verwijdering van uw persoonsgegevens moet doorgevoerd worden, zullen wij inzake een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn om deze toch bij te houden.

2. U heeft recht op een gedeeltelijke of volledige intrekking van uw gegevens, dit heeft wel tot gevolg dat we geen diensten meer kunnen verlenen aan u. Indien u toch nog wil gebruik maken van onze diensten kunnen we de aanvraag tot intrekking van uw gegevens weigeren.
3. U kan beroep doen op het recht van bezwaar als u vindt dat uw persoonsgegevens niet correct werden verwerkt. Hierbij moet u wel kunnen aantonen dat uw gegevens op een ernstige en foutieve manier werden verwerkt. U kan zich immers wel niet verzetten tegen de persoonsgegevens die we nodig hebben om onze diensteverlening te kunnen uitvoeren.
4. U heeft recht op de mogelijkheid om uw toestemming inzake de persoonsgegevens in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen in principe niet meer worden gehanteerd, alleen in het geval dat we deze nog moeten hanteren inzake een andere rechtsgrond.
Als u vindt dat uw rechten niet werden gerespecteerd kan u steeds contact met ons opnemen.